Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

THE ART OF READING

                                           Henri Matisse-Reading Woman with Parasol
                                               Pablo Picasso's Girl Reading at a Table
                                    

                                    Claude Monet Reading A Newspaper-Pierre Auguste Renoir

  
                                                    Pierre Auguste Renoir - Girl Reading 


                             Farmer sitting at the fireside and reading - Vincent van Gogh    


                                                        Girl in Grey-Louis le Brocquy


                                       The Magdalen Reading- Rogier van der Weyden 


                                                   Woman Reading- Fernando Botero


                                                   Blue Girl Reading   - Auguste Macke


                               A Student of Art History - Ivan Stepanovich Ivanov-Sakachev


                                                    Woman Reading - Wil Barnet


                                              Girl Reading the Post -Norman Rockwell


                                                  Reading Nick Cave  - David Anderle


                                      Travelling Companions -  Augustus Leopold Egg

 
                                       Léopoldine au livre d’heures- Auguste de Chatilon


                                                            Reading-Ada Thilén


            


                                              Sogni (Dreams)- Vittorio Matteo Coecos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου